CZPL mapa

Zveme tě k návštěvě česko-polského pohraničí. Čekají na tebe kilometry cyklistických tras a tras pro běžecké lyžování, vyhlídkové věže, rekonstruované památky či muzea živé kultury s moderními expozicemi.

Vše je financováno z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Program Interreg představuje 226 mil. EUR investovaných mimo jiné do rozvoje turistiky na pohraničí.

nová destinace
znáš ji?

objevuj česko-polské pohraničí