Javorník a Paczków spojuje společná historie. Byly založeny vratislavskými biskupy a současně niskými knížaty. Po staletí sdílely osudy jejich společného státu, Niského knížectví. Rozděleny byly až na podzim roku 1742, kdy se po 1. slezské válce, Paczków společně s větší částí celého Slezska ocitl na území Pruska, a později Německa.

Tehdy vytýčená hranice se prakticky nezměnila do dnešního dne. Měnily se pouze restrikce související s jejím respektováním. Nejnáročnějším obdobím pro obyvatele dnešního česko-polského příhraničí bylo téměř 50 let po 2. světové válce. První hraniční přechod Bílý Potok-Paczków byl otevřen až v roce 1996. Dnes je správná doba dohnat to, co bylo zmeškáno v poznávání svých sousedů. Je to i správný čas na společnou propagaci tohoto regionu. Takto vznikl projekt „Paczków a Javorník. Dvě města, jedna historie”. Jedná se o projekt, který nejen seznamuje se společnými dějinami tohoto příhraničí, ale také umožňuje návštěvníkům pohodlnější využívání zdejších zajímavostí.

Paczków – město zapsané na seznam Historických památníků, čelilo problému nedostatku parkovacích míst v prostoru omezeném městskými hradbami. Díky rekonstrukci náměstí mají turisté větší možnosti najít parkovací místo. Díky projektu se zde mohou těšit na maketu z bronzu, která představuje urbanistické uspořádání Paczkowa, dalekohled na radniční věži a kašnu na náměstí, která v horkých letních dnech poskytuje příjemné osvěžení. Po návštěvě tzv. „Polského Carcassonne”, jak se Paczkowu s ohledem na zachované hradby říká, si návštěvník může půjčit kolo a vydat se do Javorníku. V rámci projektu byla proznačená stezka, u níž bylo postaveno 5 altánů na polské straně a 2 altány na české straně, které slouží jako odpočívadla a servisní zázemí pro turisty. U těchto zastavení byly také namontovány informační tabule popisující jednotlivé lokality. Trasa vede z Paczkowa a zpět přes Stary Paczków, Ujeździec, Javorník, Bílý Potok, Lisie Kąty, Gościce, Kamienici Nyskou a Kozielno.

V nabídce Javorníku turisté najdou nejen zámek vratislavských biskupů, ale také Muzeum paczkowsko-javornického regionu, které v rámci projektu vzniklo. I zde je možnost vypůjčit si kolo a využít služeb informačního centra.