Česko-polské příhraničí v oblasti Orlických a Bystřických hor nabízí především nedotčenou přírodu - lesy, louky plné horských květů, skály, rašeliniště, čisté ovzduší.

Můžeme zde potkat skutečné historické zajímavosti jako jsou pěchotní sruby, kapličky, kostely, kříže, pozůstatky dávných osad. Toto velké přírodní a kulturní bohatství však není dnes náležitě využíváno. Je to bezesporu výsledek historie posledních 80 let, kdy po 2. světové válce došlo k výrazným změnám způsobeným přesidlováním obyvatelstva. Mnoho vesnic bylo vylidněno, jiné byly osídleny jen v malé míře. Mělo to dopad na ekonomiku regionu, včetně infrastruktury cestovního ruchu, a proto je to asi v dnešní době méně známý region česko-polského příhraničí.

V posledních několika letech vznikla řada nápadů, jak to změnit. Jedním z nich je projekt „Singletrack Glacensis”, který je určen těm, kteří mají, kromě poznávání, rádi i trochu více adrenalinu. V lokalitách Česká Třebová, Zdobnice, Spalona a Międzygórze bylo vybudováno celkem téměř 50 km sjezdových tratí a několik desítek kilometrů MTB tras, včetně zázemí, které nabízí mimo jiné i dobíjecí stanice pro elektrokola a místa pro opravu kol.