V roce 2020 uplynulo 100 let od rozdělení Těšína na polskou a českou část. Řeka Olše se spolu s hranicí, která na ní byla vytyčena, stala nechtěným symbolem tohoto rozdělení. Každý ze břehů řeky leží v jiném státě. Spojuje je společná historie, náboženství, stejná příroda na každém břehu nebo architektura a kultura se společnými kořeny.

Pro přiblížení fenoménu tohoto města byl realizován projekt Open Air Museum Český Těšín / Cieszyn. Byly k tomu využity právě tyto dva břehy, které byly propojeny a z každé strany sem vede trasa pro pěší a cyklostezka. Vznikla skvěle navržená malá městská architektura – lavičky v osvětlených kruzích, dřevěná a plastová posezení, stejně jako odpadkové koše a koše na psí exkrementy spolu s ocelovými stojany na kola – to vše vytvořeno speciálně pro potřeby muzea. 28 důležitých historických dat, od založení Těšína až po jeho rozdělení v roce 1920, bylo umístěno na vnější části sedmi tzv. Kruhů času.

Během procházky, jízdy na kole nebo na kolečkových bruslích, v rámci odpočinku nebo hry na čerstvém vzduchu, poznáváme Cieszyn a Český Těšín, aniž bychom opustili břehy Olše. Komu nebudou informace stačit, může si je doplnit doma, na speciálních webových stránkách https://openairmuseum.info. Museum má díky svému otevřenému charakteru a jedinečné přeshraniční poloze značnou turistickou a vzdělávací hodnotu.