Projekt „Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí“ je určen pro všechny, kdo se zajímají o divokou a lidskou rukou nedotčenou přírodu, ale také o historii neobvyklých míst, navíc v kombinaci s tak slavnými rody, jako byli Eichendorffové nebo Rotschildové. To vše se nachází na pomezí českých obcí Bohumín a Šilheřovice a polské obce Krzyżanowice.

Meandry Odry jsou přírodním fenoménem v celoevropském měřítku. Podobné přirozeně meandrující řeky s lagunami, slepými rameny a tůněmi jsou již dnes na starém kontinentě velkou raritou. Řeka zde neustále „žije“, vytváří lužní lesy a dokonce mění své koryto. Oblast zahrnuje 7,5 kilometrů dlouhý úsek řeky Odry s pěti velkými zákruty, kde můžeme obdivovat typickou lužní přírodu. Celková plocha je větší než 300 ha, jejímž středem protéká hraniční řeka Odra. Můžeme se sem vydat pěšky, na kole nebo dokonce plout na kajaku. Nejlepší je však možnost vidět celou scenérii z výšky. Za tímto účelem postavila obec Krzyżanowice 27 metrů vysokou rozhlednu. Při výstupu na ni projdeme dvěma mezipatry, z nichž pokaždé uvidíme stále větší oblast divoké přírody.

Projekt zahrnuje také Vrbické jezero, které je pozůstatkem laguny Odry. Na jeho povodňovém valu byla zřízena 1,5 km dlouhá pěší a cyklistická stezka, kterou jistě s radostí využijí rovněž milovníci kolečkových bruslí. Pro všechny byla také vytvořena lávka přes Orlovskou stružku, která umožnila přístup na břeh Odry.

V nedalekých Šilheřovicích byla vybudována více než 8 km dlouhá naučná stezka, na které se díky informačním tabulím seznámíme s historií a přírodou této obce a najdeme zde mnoho zajímavostí, od nádherného sídla rodů Eichendorffů a Rotschildů, přes „Manor House“, kde Jan Svěrák natáčel svůj slavný film „Tmavomodrý svět“ nebo opevnění z období druhé světové války až po přírodní rezervaci Černý les I a II.